Tjänster

 • Planering
 • Besparingen
 • Installation
 • Ta med oss redan från starten av projektet

  Med över 10 års erfarenhet av energibrunnsborrningar så har vi ett och annat att dela med oss av. Vi kan planera hela projektet från rekognosering till färdig installation. Vi hjälper dig att undvika de fallgropar som projektet kan ställa till med.

 • Därför sparar du

  Så hur funkar det? För varje Kwh som värmepumpen konsumerar så ger systemet mellan 3-5 Kwh. För att få så bra effekt som möjligt är det viktigt att borrhålets djup, värmepumpens effekt och värmeslingan planeras för att samverka på bästa sätt. Även injustering av systemet är av största vikt.

 • Hela paketet från en leverantör

  Det är tryggt att anlita en leverantör som tar helhetsansvar för projektet. Då slipper du kontakta flera olika leverantörer, som i värsta falla skyller på varandra, om problem uppstår. Vi tar helhetsansvar och du behöver inte själv kontakta elinstallatörer, grävmaskinsförare, VVS-montörer osv.

Kontakta oss