Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Huhtikuu 2020

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: AB KS Geoenergi OY

Y-tunnus: 2233415-9

Osoite: Teollisuustie 2, 68500 Kruunupyy

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ks-geoenergi.fi

 

Tässä tietosuojaseloteessa kuvataan AB KS Geoenergi OY:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Stefan Storvall

Yhteystiedot: 040 1956944, stefan.storvall@ks-geoenergi.fi

 

3. Rekisterin nimi

AB KS Geoenergi OY:n henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakastietojen hoitaminen, yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muita vastaavista rekistereistä tietosuojalainkäytännön mukaisesti.

 

5. Rekisterin tietosuojasisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Palvelun tuottamispaikka
  • Tietoja kiinteistöistä

 

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

AB KS Geoenergi OY ei luovuta tietoja kolmansien osapuolien käyttöön.

 

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

 

8. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista.

Oikeus tiedon korjaamiseen

AB KS Geoenergi OY huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. AB KS Geoenergi OY oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen ja tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

 

9. Evästeet

AB KS Geoenergi OY käyttää verkkosivustollaan evästeitä.

 

10. Muutokset tietosuojakäytäntöön

AB KS Geoenergi OY voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.